Зміни внесенні до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

   Тема: „Зміни внесенні до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”.Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

   Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”  №4014-VI – важливий крок у напрямку поліпшення податкового клімату для підприємців України. Закон України №4014-VI набирає чинності з 1 січня 2012 року. З цього часу спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів господарювання встановлюватиметься виключно в умовах Податкового кодексу України.
За роз’ясненнями ми звернулися до начальника Ковельської міжрайонної державної податкової інспекції Сергія Кондратюка. Ось що нам повідомив керівник місцевих податківців на проведеній 01.12.2011р. прес конференції.
   Перш за все необхідно звернути увагу на зміни в розрізі фізичних осіб підприємців. Так, починаючи з 01.01.2012 року фіксований патент, за яким здійснювали торгівлю фізичні особи –підприємці на ринках України анулюється. Тобто, всі підприємці незалежно від обраного виду діяльності будь це торгівля  на ринку чи в магазинах, а також  надання послуг, в тому числі побутових, з  01.01.2012 року можуть обрати як спрощену систему оподаткування (Єдиний податок) так і перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим Кодексом (загальна система оподаткування).
Які ставки єдиного податку? Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
Відповідно до Закону фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи:
- до першої групи віднесено підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.
Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1% до 10% мінімальної заробітної плати, встановленої Законом, станом на 1 січня звітного року.
- друга група - підприємці, що протягом календарного року використовують працю не більше 10 найманих осіб та обсяг річного доходу не перевищує 1 млн. грн., які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Ставка – від 2% до 20% мінімальної заробітної плати, встановленої Законом, станом на 1 січня звітного року.
- до третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих осіб та обсяг річного доходу не перевищує 3 млн. грн. Ставка для цієї групи – 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. Якщо вказані платники єдиного податку здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного  податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.
Які умови перебування на спрощеній системі оподаткування ? Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
1) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
2) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3%;
3) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
4) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
5) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку:
- першої групи є календарний рік.
- другої – третьої груп є календарний квартал.
Який порядок нарахування та сплати єдиного податку? Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Нарахування авансових внесків для вищевказаних платників здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяв таких платників.
Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом  1 календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листками) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.
Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Хто не може бути платником єдиного податку ? Спрощена система оподаткування не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:

 •     діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 •     обмін іноземної валюти;
 •     виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до            20 літрів, пива та столових вин);
 •     видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
 •     видобуток, реалізацію корисних копалин;
 •   діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України „Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;
 •     діяльність з управління підприємствами;
 •     діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
 •     діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 •     діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
 •     технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
 •     діяльність із надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Не можуть бути платниками єдиного податку також:

 •     страхові брокери;
 •     фізичні особи - нерезиденти;
 •     фізичні особи - підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).


Як, все ж таки, спростяться умови ведення бізнесу для „спрощенців”? Передбачено запровадження диференційованого підходу до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту, реєстрацію „спрощенців” як платників ПДВ, що дозволить створити рівні конкурентні умови з суб’єктами господарювання, що працюють на загальній системі оподаткування.
На відміну від діючого законодавства не передбачено збільшення розміру ставки податку за кожного найманого працівника.
Для фізичних осіб – підприємців, 1,2, 3 групи які не є платниками ПДВ, передбачено ведення лише книги обліку доходів, шляхом щоденного, за підсумками  робочого дня, відображення отриманих доходів. Фізичні особи – підприємці,  3 групи, які є платниками ПДВ, будуть вести облік доходів та витрат за формою та в порядку, визначеному Мінфіном України.
Також уточнено перелік видів діяльності на які не може поширюватися спрощена система оподаткування.
Платники єдиного податку першої –третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Підприємці першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, матимуть економічно обґрунтоване право на відпустку.
Свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсними до отримання нового Свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року (але треба буде подати відповідну заяву щодо вибору спрощеної системи до податкової не пізніше 25 січня 2012 року).Перший заступник голови комісії
з проведення реорганізації  Ковельської
МДПІ, перший заступник
начальника інспекції           І.Г. Карасюк
 


01-12-2011
Повернутися назад


Архів: 1992-2010 | 2010-2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022|


ІНФОБЛОК
ТЦК-ІНФОРМ Телевізійний Центр Ковель ТЦК 1992-2010 ремонт котлів та колонок VIKNAROFF Ортопедичні матраци Перетяжка меблів Буріння свердловин на воду ВІКОНДА «СантехБУД» FoxArt. Натяжні стелі Ковель. AvtoROMA - обслуговування вантажних автомобілів Натяжні стелі Магазин «БудМаркет» Кондиціонери, вентиляція, опалення Ринви та комплектуючі Магазин Грунт на вимостку Доставка зоотоварів Магазин «МастерПол» Віндор «БудХауз - будматеріали» Послуги спецтехніки БУДМАТЕРІАЛ ПРОДАЖ ДОСТАВКА Послуги навантажувачем Manitou Блоки БудЛідер Натяжна стеля Ковані вироби ВІКОНДА Служба за контрактом
Погода

counter